Integraal Leiderschap Programma

Met visie impact in de wereld genereren

Een factor voor verandering zijn!

Het Integraal Leiderschap Programma is voor mensen die vanuit hun persoonlijk leiderschap een factor willen zijn in een snel veranderende wereld. Een wereld waarin de kwaliteit van ons mens-zijn bepaalt hoe het verder gaat. Voor jou, de ander en de wijdere context van ons leven. 

Hogere doel

In het Integraal Leiderschap Programma committeren mensen zich aan elkaar om met visie impact in de wereld te genereren en om autoriteit te verwerven in het domein van geven.

Een community van mensen die zelfonderzoek en oefening doen op het integrale niveau van bewustzijn

De groep bestaat uit collega studenten die, hetzij in de praktijk, hetzij als droom, een rol spelen in de wereld van verandering.
Zij hebben een persoonlijk leiderschap verworven op basis waarvan zij anderen inspireren voor dat waar zij voor staan. 
Zij doen zelfonderzoek en oefening, zowel individueel als met elkaar, om hun Integraal Leiderschap te verdiepen en op pijl te houden.
Het programma is, in samenspraak met de studenten, een levend evoluerend geheel, waarin mensen met een pioniersgeest elkaar treffen en uitdagen. 
Een groep waarin je elkaar leert kennen in glorie en leed, in pijn en ontwikkeling.
Geen oplossingen aandragen, het 'niet weten' toelaten en daarmee in het wonder van het leven komen te staan, terwijl je een aspiratie en een visie hebt.

Wat beteken je voor elkaar?

Integraal Leiderschap impliceert dat je elkaar hoog houdt en van 'feed-foreward' voorziet, opdat een ieder het beste uit zichzelf haalt.
Een supportgroep, waarin met elkaar bekrachtigd en uitgediept wordt, hoe ieder op het eigen domein en in de eigen context leiding kan nemen.
In dit netwerk is de grondhouding dat persoonlijk werk altijd doorgaat, maar nooit de rede kan zijn om terug te houden in 'geven'.

Voor wie is deze ?

 • Als je de factor bent of wilt zijn om in deze wereld iets te veroorzaken.
 • Als je meesterschap wilt verwerven over je persoonlijk leiderschap c.q. je Integrale Ontwikkeling.
 • Als je met behulp van feedback die met liefdevolle scherpte gegeven wordt wilt effectueren waar jij voor staat.
 • Als je vanuit je leiderschap een onderdeel van je visie gestalte wilt geven.
 • Als je de vragen 'Wie ben ik? en 'Waarvoor ben ik hier?' in samenhang met elkaar verder uit wilt diepen.
 • Als je de Opleiding Integraal Leiderschap hebt afgerond.
 • Als je een gelijkwaardig opleidingstraject achter de rug hebt. Dit wordt vastgesteld in een intakegesprek.
 • Je beschikt over basiskennis van Integral Theory en hebt de bereidheid om deze te gebruiken voor je ontwikkeling.
 • Je hebt een intakegesprek gehad.

Wat levert het je op?

 • Je leert jezelf in meerdere aspecten van het zijnsniveau dieper kennen.
 • Je geeft jezelf de krachtige support om in de wereld te staan met waar jij voor brandt.
 • Wat jij komt brengen door wie je bent en wat jij de wereld te geven hebt, komt via een bewustwordingsproces in ontwikkeling.
 • Je leeft in visie, in plaats van dat je je visie bevecht op de wereld om je heen.
 • Je integreert alle facetten van het pad van bewuste ontwikkeling die je tot nu toe hebt leren kennen, in jezelf en in je leven.

Wat gaan we doen?

Inhoud eerste tweedaagse

 • Een kennismaking met de huidige deelnemers.
 • Een herbevestiging van je toetreding
 • Gezamenlijk bijstellen van de context van het IFP
 • Je licht toe waar je project over gaat en deelt je hogere doel, waarmee je je kenbaar maakt.
 • Het inoefenen van de meest gepraktiseerde methodes van onderzoek en oefening.
 • Een ieder maakt een start met het gebruiken van het Integraal Kwadrant als methode van onderzoek voor het in de wereld weten van je project.
 • De introductie van een zijns-georiënteerde intervisie-methode waarmee de facilitators elkaar in hun leiderschap kunnen bekrachtigen.
 • De vragen 'Wie ben ik?' en 'Waarvoor ben ik hier?' worden zijnsgeoriënteerd benaderd.
 • Uiteraard is het geheel gebed in Lichaamswerk, vormen van Contemplatie, Meditatie, Visie-werk en onderzoek naar patronen en overtuigingen.

5 supervisiedagen

 • De bijeenkomsten worden geleid door twee senior trainers van de Levensschool. Zij kijken ook mee in individuele processen en verwijzen waar nodig door.
 • Er is gelegenheid het eigen leiderschap in te brengen. 
 • Er worden specifieke vormen van onderzoek en oefening uitgediept en waar nodig aangereikt.
 • Er wordt gekeken welke toegevoegde trainingen eventueel van waarde kunnen zijn voor je ontwikkeling.

Inhoud afsluitende tweedaags

 • Het programma wordt geëvalueerd en herijkt.
 • Alle deelnemers evalueren hun afgelopen IFP-jaar en krijgen daarop feed forward.

Wie geeft de training?

Deze opleiding wordt gegeven door Mauk Pieper en Pauline Botden.

Begeleidend boekje

In een integrale spiritualiteit gaan heel-zijn en heel-worden hand in hand. Dit betekent dat we onze geest open weten te stellen voor de wereld. Dan kunnen we leven in het besef, dat de ander en de wereld deel van ons zijn. Dit boekje beschrijft onderwerpen die aan de orde komen in het Integraal Facilitator Programma.

Wat zijn de kosten?

De trainingskosten bedragen € 2.600.

Voor studenten: € 2.210
Voor zakelijk: € 4.108

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Je overnachting boek je apart bij Retraite Centrum Venwoude.

Nieuwsgierig geworden?

Dan kun je contact opnemen met Mauk Pieper of Pauline Botden.

Meld je minimaal 3 weken voor de aanvang van de training aan. Wil je je later aanmelden, stuur dan een mail naar de trainer.

Data 2024

Blok 1: za. 24 - zo. 25 februari 2024
Blok 2: za. 1- zo. 2 juni 2024
Blok 3: ma. 9 - di. 10 september 2024
Blok 4: ma. 16 - di 17 december 2024

Kirsten
"Door het kiezen van 1 project wat écht klopt voor mij, ben ik begonnen aan deze reis. Een reis met een prachtige groep mensen die op een hoog bewustzijnsniveau opereren. Een reis naar binnen. Een reis waarbij ik met mijzelf en hoe ik het doe geconfronteerd ben. Waarin ik steeds eerlijker heb moeten worden over hoe ik het doe, om steeds een laagje dieper te komen zodat ik de stappen kon zetten die voor mij kloppen. Kloppen vanuit de hoogste optie. Kloppen vanuit visie. Hiervoor ben ik, in de bedding van de groep, verantwoordelijkheid gaan nemen. Gaan afleggen wat niet of niet meer klopte, steeds dieper in mijzelf zakkend en in groeiende aanwezigheid. Actie nemend op het pad van mijn visie. Door de structuur en opbouw van het IFP, de bewuste keuze voor 1 project, de scherpte die we elkaar geven, het commitment aan elkaar en in de veilige bedding van de groep, ben ik mijn stappen gaan zetten. Alle onderdelen hebben hiertoe hun bijdrage geleverd. De constante focus op één onderwerp, volledig integraal beschouwd en bekeken, maakte dat ik niet meer kon en wilde ontsnappen. Dat waar het me het meeste om gaat is in het midden komen te liggen en ik heb er elke keer bewust de aandacht naartoe gebracht."
Jan Willem
"Het Integraal Leiderschap Programma was fundamenteel in het veranderproces in mijzelf om mijn Centaur visie 3 jaar na dato daadwerkelijk te gaan leven. Ik heb veel meer contact met mijzelf en met waar het mij wel en niet om gaat, en laat mij minder leiden door wat voor mijn systeem wel of niet goed voelt. Ik heb meer leiding over mijn leven, en realiseer me dat hier ook nog een weg in te gaan is. Het gevolg van het verleggen van een externe naar een meer interne oriëntatie, is nu al dat ik meer in mijn kracht zit, mezelf autonomer voel in relaties. Toeval of niet, dit reflecteert in het geluksgevoel en de power die ik bij mijn kinderen zie. Wow!"
Fred
"Er is meer inzicht gekomen in wat ik echt zelf wil en wat belangrijk voor me is en van daaruit is er actie ontstaan en ook beweging in mijn omgeving. Opeens gebeuren er allerlei dingen en komen zaken die vast zaten in beweging. Ik heb andere gesprekken met mensen, besteed mijn tijd aan andere zaken en kan duidelijker overbrengen waar het mij om gaat en wat ik belangrijk vind en geef ook beter mijn grenzen aan. En ik krijg er energie van en wordt nog enthousiaster om dingen aan te pakken. Alleen dat is al een bevrijding, dat ik gewoon aan de slag ben en kan zijn zonder dat ik precies weet waar het heen gaat of wat het resultaat zal zijn. Maar wel vanuit een visie van wat ik belangrijk vind en waar ik voor sta. En ik ben nu dus daadwerkelijk een facilitator en factor geworden in verandering."