Blokken van de opleiding

Inhoud algemeen

De Trainersopleiding bestaat uit 6 blokken. In elk blok komen onderstaande werkwijzen aan bod, binnen thema's die van belang zijn in het geven van een training op integrale wijze:
Integrale kijk op mens-zijn en ontwikkeling eigen maken Grondhouding ontwikkelen
Lichaamsgeoriënteerd werken
Lichaamswerk
Emotiewerk
‘Mindwerk’
Meditatie en contemplatie
Visiewerk
Groepsdynamisch werk
Individueel werk 
Literatuurstudie
Supervisie en Intervisie

Blok 1: Context aanbrengen

 • Competenties van een integraal werkende trainer
 • Grondhouding trainer
 • Grondhouding student opleiding
 • Overzicht Lichaamswerk
 • Lichaamswerk: Gewaarwordingsoefeningen aanreiken
 • Aanreiken van meditatie
 • Fase 1 Groepsdynamica
 • Context van een training leren aanleggen
 • Integrale meta-theorie van de opleiding
 • Lichaamsgericht aanbrengen van bewust onbekwaam zijn
 • Supervisie en intervisie na aanreiken van een onderdeel

Blok 2: Voorbij de comfortzone

 • Onderscheid van een doorbraak en transformatie
 • Hoe breng je iemand voorbij zijn comfortzone, fysiek, emotioneel, mentaal en transmentaal
 • Lichaamswerk: Doorstroming- en expressie-oefeningen aanreiken
 • Mindwerk: Het onderscheid tussen gebeurtenis en interpretatie aanreiken
 • Mindwerk: 3,2,1-proces aanreiken
 • Fase 2 groepsdynamica
 • Overdracht en tegenoverdracht
 • Emotiewerk: Werken met woede
 • Supervisie en intervisie na aanreiken van een onderdeel

Blok 3: Emotiewerk met de hete en warme benadering

 • Theorie over wat emoties en gevoelens zijn en waar ze naar verwijzen
 • Emotiewerk: Hete en warme benadering om te komen bij innerlijke waarden
 • Aanreiken emotiewerk t.a.v. Woede, Walging. Verdriet en Schaamte
 • Lichaamswerk: Doorstroming- en expressie-oefeningen behorende bij het emotiewerk
 • Mindswerk: Teruggavesessie leren aanreiken
 • Innerlijke waarden betekenis geven in de context van iemands leven
 • Supervisie en intervisie na aanreiken van een onderdeel

Blok 4: Individueel werk in sessies en in groepsverband

 • Grondhouding bij individueel werk en de valkuilen
 • Fase 3 groepsdynamica
 • Werken met een Integrale coaching-methode, fysiek, emotioneel, mentaal en transmentaal
 • Gesprekstechnieken bij integraal werken
 • Zelf-coaching aanreiken
 • Lichaamswerk: Containen van de energie en van de emotie
 • Lichaamswerk: Werken met pijn verdiepen
 • Coaching ten aanzien van de relatie met ouders
 • Opschoonsessie geven
 • Supervisie en intervisie na aanreiken van een onderdeel

Blok 5: 'Leiding over je leven nemen'

 • Context van de integrale evolutie: Zijn en worden als een dubbel U-proces
 • Groepsdynamica fase 4
 • Lichaamswerk: Aanleggen van spanningsboog per oefening, per serie en per training
 • Lichaamswerk: Huiswerkseries aanreiken
 • Emotiewerk: Angst en vrees
 • Mindwerk: Werken met de blik op de toekomst; angst of geven vanuit liefde
 • Transmentaal werk: Contemplatie en meditatie ten aanzien van wat waar voor je is om voor te kiezen.
 • Onderscheid tussen kiezen en beslissen aanreiken
 • Supervisie en intervisie na aanreiken van een onderdeel

Blok 6: Presentatie, evaluatie, afronding van de opleiding

 • Toetsen van de competenties van een integraal werkende trainer
 • Het geven van een deel van een training met daarin lichaamswerk, emotiewerk, coaching, context aanbrengen en individueel werk
 • Supervisie en intervisie na aanreiken van een deel van een training
 • Afronding opleiding ten aanzien van je eigen inspanningen en je medestudenten
 • Evaluatie van de opleiding zelf