Sterven als onderdeel van leven

dagOpening

Mijn moeder is pas overleden, het waren twee hele intense weken voor me. Ik kon een enorme vreugde voelen en af en toe kwam er een stem om me eraan te herinneren dat ik aan het afscheid nemen was. Maar die vreugde ging ook niet weg. Dat is ook wel heel gek.
Pauline: Ik zou je willen aanmoedigen je ervaring niet te bediscussiëren en wel verder onderzoek te doen: wat betekent dit voor mij? Ten aanzien van deze situatie en mogelijk ook voor de rest van mijn leven?

Wat is het verschil tussen bediscussiëren en onderzoeken?
Pauline: Met een zin als ‘dat is ook een beetje raar’ betwijfel je de ervaring. De ervaring is er! Je ervaarde een grote aanwezigheid waarin alles oké is. Je hebt in een enorme intimiteit geleefd met je moeder, waar leven en dood het leven vormden. Niet afgescheiden van elkaar.

Het is nog wennen aan die grootsheid. De zorgzaamheid van alle mensen was heel warm; die zorgzaamheid ken ik ook van mijn moeder. En die was ik ook aan het geven, in verschillende vormen. Het voelde voor mij niet als iets droevigs, maar levendig.
Pauline: Dus dit is mogelijk. Zo leven en samenzijn met andere mensen is mogelijk voor jou.

Ik krijg nu de gedachte dat het ook gemakkelijk leek omdat mijn moeder ook al oud was en het voor haar ook oké was om te gaan. Maar dat klopt niet; ook los daarvan was het vreugdevol.
Pauline: Ook na diepe, essentiële ervaringen komen kritische, ondermijnende gedachten weer op. Het is de beoefening op je pad deze te doorzien en niet voor waar aan te nemen.

Ik moet zo dadelijk naar mijn werk en hoe gaat het daar dan?
Pauline: Dat weet je niet en dat wist je afgelopen twee weken ook niet. Je bent je nu bewust dat deze kwaliteit van leven een diepe vreugde geeft en dat het mogelijk is dit in het leven te ervaren. Je hart weet nu de weg. Dit is visie; geen uitgeplozen planning, maar een kloppend hart voor iets dat werkelijk waar is voor je en waar je je toewijding aan wilt geven. Wil je leren te vertrouwen dat een hart met brandend verlangen je stap voor stap in die richting zal bewegen?

Ja! Dit brengt me direct weer dichter bij mezelf.
Dank je wel!


Pauline Botden
Omega Levensschool

< naar inspiratie overzicht

Wil je wekelijkse inspiratie en / of de algemene nieuwsbrief ontvangen?

Voornaam

E-mailadres

Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens, lees onze privacyverklaring.