Over ons

In de Omega Levensschool leren mensen zichzelf kennen en begeleiden op hun levensweg. Studenten en deelnemers aan onze trainingen krijgen van ons wat we onszelf eigen hebben gemaakt en dagelijks praktiseren. We werken vanuit een integrale visie, die we uitdragen en neerzetten via een integrale werkwijze. “Walking our talk, practicing what we preach and preaching what we practice.” 
De ontwikkeling van de organisatie van de Levensschool is onderdeel van ons onderzoek en oefening. We ontwikkelen de organisatie via een methode van waarheidsvinding en integrale besluitvorming.

Missie en visie

Missie:
De vreugdevolle realisatie van waar het werkelijk om gaat.
Visie:
Leiding over je leven, voor jezelf, je relaties en de wereld.

Wie zijn wij

De Levensschool wordt gedragen door de Partners. Ook de trainers en leraren zijn partner. De Partners zijn samen de levensschool, dragen bij aan de ontwikkeling van de deelnemers en staan voor de kwaliteit van de begeleiding. 

Kwaliteit van mens-zijn

De school is een uitdrukking van de zoektocht naar een bepaalde kwaliteit van mens-zijn. 'Integraal Leiderschap' en Leiding over je Leven nemen, wordt bevorderd door het aloude 'Ken Uzelve'. Daarbij spelen twee vragen een belangrijke rol. Ten eerste ‘Wie ben ik?’ wat de kernvraag is van alle grote spirituele tradities. Ten tweede ‘Waarvoor ben ik hier?’ Dit is een zingevingsvraag die een zoektocht of queeste is. 

Jouw ontwikkeling is een bijdrage

We werken vanuit het besef dat het verhogen van de individuele kwaliteit van mens-zijn een bijdrage is aan de kwaliteit van mens-zijn in het algemeen.
Zoals een mens geïnteresseerd raakt in bewuste ontwikkeling op het moment dat hij zich realiseert dat zijn manier van overleven hem niet meer dient, zo kunnen we ook beseffen dat bepaalde collectieve manieren van overleven ons niet verder brengen. In dat besef is de missie en visie van de Levensschool ontstaan. Een ieder die via zelfonderzoek en oefening voor zichzelf vaststelt en realiseert wat voor hem of haar waar, wezenlijk en essentieel is, is van daaruit van toegevoegde waarde. 

Methodes en benaderingen

We doen dit onderzoek aan de hand van een aantal methodes uit verschillende disciplines en tradities, die met behulp van de integrale benadering tot een curriculum en pad gesmeed zijn:

 • Humanistische psychologie
 • Human potential movement
 • Neoreichiaanse lichaamgeoriënteerde benaderingen (Bioenergitica, Somatic Experience, Reichiaans Lichaamswerk, Ademwerk, Emotioneel Lichaamswerk)
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Culturele ontwikkelingsmodellen zoals Spiral Dynamics
 • Evolutionaire Spiritualiteit
 • Non-duale benaderingen die het ‘Zelf’ of de ‘Ziel’ als een zelfrealisatie zien

Geen van die benaderingen omvat het geheel van mens-zijn. Allemaal bevatten ze een deel van de relevante informatie om jezelf te ontwikkeling en jezelf te leren kennen. 

Als je bewust in contact bent met je Unieke Wezen, ben je thuis, in je eigen 'kleur'. Deze kleur hoort helemaal bij jou, en is niet het gevolg van je opvoeding, cultuur, je levensloop of andere vormen van externe conditionering.

Beheer van programma en onderwijs

Het programma wordt ontworpen door de afdeling Research en Developement. Deze afdeling wordt beheerd door Mauk Pieper en Pauline Botden.
De kwaliteit van het onderwijs wordt bewaarkt door de senior teachers van de school zijnde Mauk Pieper en Pauline Botden.
Zij dragen ook zorg voor de contractuele voorwaarden waaronder geïnteresseerden kunnen deelnemen aan programma's.
Uitgangspunten

 • Integrale visie: het werk is zowel ontwikkelingsgericht (groeien) als zijnsgeoriënteerd (ontwaken), omvat heel worden (schaduwwerk) en geven (leven met visie).
 • Integrale werkwijze: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel
 • Een verschuiving van uiterlijke naar innerlijke oriëntatie
 • Zelfonderzoek: niets voor zoete koek aannemen maar zelf ervaren
 • Belichaamde ervaring: pas als iets voelbaar is in je lichaam, hoe subtiel ook, is het verankerd in je wezen
 • Toepassing in je eigen leven: alleen door het leven van datgene wat je je bewust geworden bent bewijst het zijn waarde.
 • Individualiteit in verbondenheid: jezelf kennen en herkennen als uniek individu én in het contact met de ander.
 • Onderlinge ondersteuning: je doet je ontwikkeling wel zelf, maar niet alleen
 • Doorgaande ontwikkeling: bewuste ontwikkeling omvat meer dan kortstondige, bevrijdende doorbraken en gaat altijd door.
 • De mens als een mysterie waarbij bewustzijn bijdraagt aan de ontvouwing er van.
 • Een grotere, evolutionaire context: je bent onderdeel van een evolutionair proces waar je jezelf in kunt herkennen en waarin je een bijdrage kunt zijn aan jezelf, je relaties en de wereld om je heen.

Over de naam

De naam Omega Levensschool ontlenen we aan het begrip Omegapunt. Omdat het in de wandelgangen onuitsprekelijk is, houden we het in de spreektaal bij Omega Levensschool. Het Omegapunt is het punt op de horizon waar het evolutionaire proces heen leidt.
Het omegapunt is een door de Franse filosoof en theoloog Pierre Teilhard de Chardin bedachte term die een eindmoment in het evolutieproces aangeeft. Teilhard de Chardin zag het evolutieproces als voortdurende beweging die nog niet op de eindbestemming was aangeland. De mens heeft de potentie boven zichzelf en de kosmos uit te stijgen naar het omegapunt, de organische, sociale en geestelijke integratie van de mensheid in haar geheel en uiteindelijk de eenwording met het universum.

Ontstaan Omega Levensschool

De Levensschool is de voortzetting van een aantal trainingsinstituten welke vanaf 1985 bestonden en waarin het erfgoed van de Levensschool gestalte kreeg. Vanaf 1994 zijn Marijke Heetveld, Mauk Pieper en Pauline Botden de erfgoedhouders. In 2015 stonden Mauk Pieper, Marijke Heetveld, Leon Gras, Anne Karen Bakker en Marion van Overveld (†) aan de basis van de oprichting van de Levensschool in zijn huidige vorm. In de Levensschool zijn alle methoden van onderzoek en oefening met behulp van het integrale denken tot een integrale werkwijze, een curriculum en een pad gesmeed: Body, Mind, Spirit, Duaal en Non-Duaal. Dit opdat mensen vanuit het bewuste perspectief leiding over hun leven nemen ten behoeve van zichzelf, hun relaties en de wereld.

Emotioneel Lichaamswerk (ELW)® 

Emotioneel Lichaamswerk is een van de eerste integrale methodes voor persoonlijke groei, bestaand uit een combinatie van technieken uit de humanistische psychologie en neo-reichiaanse therapie. De methode is ontstaan in de School voor Body & Soul (1985 – 1994) en vervolgens verder uitgewerkt in het Instituut Emotioneel Lichaamswerk (1994 -2001). Emotioneel Lichaamswerk wordt binnen de Omega Levensschool nog steeds verder ontwikkeld als een geïntegreerd geheel van lichaamsgerichte technieken. 
De term ‘Emotioneel Lichaamswerk’ is inmiddels opgenomen in het Van Dale-woordenboek en staat in meer algemene zin voor lichaamsgerichte therapie waarbij door middel van lichaamsoefeningen emoties losgemaakt en tot expressie gebracht worden en onbewuste gedragspatronen bewust gemaakt worden. In zijn oorspronkelijke vorm wordt dit nog onderwezen door Opleidingsinstituut Emotioneel Lichaamswerk (NEL) in Belgie.

Wil je wekelijkse inspiratie en / of de algemene nieuwsbrief ontvangen?

Voornaam

E-mailadres

Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens, lees onze privacyverklaring.