Masterclasses

Je bent iemand die op basis van verworven persoonlijk leiderschap een factor is of wil zijn in onze snel veranderende maatschappij. Je bent op zoek naar werkvormen om impact te genereren in een team of bij individuen.

Integraal werken

In elke masterclass werken we integraal. Integraal betekent dat verschillende dimensies, domeinen, ontwikkelingslijnen en bewustzijnsniveaus van mens-zijn gehanteerd worden. Het betreft zowel het innerlijke gewaarworden, als het handelen, zowel het sociale functioneren als de relatie tot de organisatorische omstandigheden. Integraal wordt ook gezien als een niveau van culturele ontwikkeling en van het hanteren van bepaalde waardesystemen ook wel aangeduid met de kleur geel in de theorie van Spiral Dynamics. Op dit niveau worden alle invalshoeken gezien als minimaal partieel relevant. Alle perspectieven worden positief tegemoet getreden om te bezien of ze waardevol zijn voor een bepaalde kwestie. 

"De krachtige werking van de integrale manier van werken is inspirerend. Telkens wordt weer een ander aspect van ons mens-zijn in het licht gezet."

Werkwijze

In iedere masterclass ben je zowel zelf onderwerp van training en opleiding als dat je de rol van trainer, facilitator of coach op je neemt. Je leert in elke masterclass specifieke structuren aan te reiken en/of een werkwijze voor een specifieke context te ontwerpen.

Onderwerpen

De senior teachers van de Levensschool zijn in staat om over verschillende onderwerpen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling vanuit een integraal perspectief Masterclasses aan te bieden, zoals emotiewerk, coaching en groepsdynamica. Als je geïnteresseerd bent en/of meer informatie wilt, neem dan contact op met Mauk Pieper.

Wil je wekelijkse inspiratie en / of de algemene nieuwsbrief ontvangen?

Voornaam

E-mailadres

Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens, lees onze privacyverklaring.