Masterclasses

Masterclass Emotiewerk

Verschillende emoties en gevoelens worden behandeld en je leert hoe met emoties te werken opdat ze ondersteunend zijn aan kwaliteit van leven.

Er zijn geen negatieve emoties. Iedere emotie heeft een bepaalde basisfunctie welke een evolutionaire oorsprong heeft. Emoties doen hun werk. Emoties kunnen benaderd of beschouwd worden, waardoor verwarring toeneemt. Ze kunnen echter ook benaderd en verstaan worden, waardoor ze bijdragen aan helderheid en adequaat handelen.

De mens heeft allerlei manieren om emoties te onderdrukken en te vervormen waardoor deze hun werk niet kunnen doen en de mens ze niet kan verstaan. Emotiewerk houdt in dat emoties hun werk weer kunnen doen en dat wij ze kunnen leren verstaan binnen de complexiteit van ons leven. 

Masterclass Coaching

De vraag waar we mee werken is: Hoe maak ik mijn eigen leiderschap tot een factor in het leven van een ander? Niet door te pretenderen dat je het voor iemand op kunt lossen. Maar ook niet door jezelf aan de ander te onthouden. Je oefent om op een persoonlijke manier gestalte te geven aan de waarde van transformatie in de context van: Wel zelf, maar niet alleen. Je ontwikkelt het vermogen om op dat niveau relaties aan te gaan, voorbij je directe eigen belangen en om je hart te laten spreken ten behoeve van de ontwikkeling van mensen om je heen op je werk en in je privéleven. Je leert deze positie in relatie tot de ander als een context aan te bieden, opdat je ondersteunende lichaamsgerichte coachingsvaardigheden kunt benutten.

"Andere mensen ontmoeten in hun verlangen met deze werkwijze impact te genereren geeft een gemeenschappelijke basis om te leren en elkaar te inspireren."

Masterclass Groepsdynamica

Als mensen bijeen zijn, is er ‘leven’ gaande, voorbij de bewuste waarneming. Het gaat alsmaar door en de verschillende levende wezens van een groep zijn voortdurend met elkaar verbonden. De fysieke aanwezigheid en de geestelijke gesteldheden van de verschillende individuen van een groep interfereren continu met elkaar. Voor een groot deel is dat een onbewust oncontroleerbaar proces.

Groepswerk staat in dienst van een natuurlijke evolutionaire ontvouwing van de groep als een levend geheel van mensen met een lichaam, een hart en een ziel met ieder een unieke bijdrage aan het geheel.

In deze masterclass leer je groepsdynamische processen van een onbewust naar een bewust niveau brengen en leer je de relaties in het systeem meer richting 'win-win' te laten evolueren.  

Wil je wekelijkse inspiratie en / of de algemene nieuwsbrief ontvangen?

Voornaam

E-mailadres

Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens, lees onze privacyverklaring.