Inhoud Fundament

Wat ga je leren

 • Je leert wat Leiding over je Leven inhoudt
 • Je maakt je hele systeem - fysiek, emotioneel en mentaal - los, opdat het ten dienste kan staan voor datgene wat voor jou belangrijk is
 • Je doet je onderzoek aan de hand van twee hoofdvragen; 'Wie ben ik?' en 'Waarvoor ben ik hier?'
 • Je gaat met behulp van Emotioneel Lichaamswerk je levensenergie in je fysieke lichaam weer laten stromen
 • Daarbij komen onderliggende (onderdrukte) gevoelens, emoties en overtuigingen omhoog
 • Je doorloopt de dynamiek van 5 basisemoties. Je leert je emoties losmaken. Je leert wat de functie van elke emotie is, en hoe deze te benutten voor kwaliteit van leven
 • Je leert vaste overtuigingen los te laten en je denken in te zetten ten behoeve van je ontwikkeling en je leven
 • Je stelt vast wat de dingen in je leven zijn waar je je kwaliteit van mens-zijn aan wilt geven

De inhoud per onderdeel

Blok 1

 • In het eerste blok gaat het vooral over de vraag hoe je je tot jezelf kunt verhouden
 • Je onderzoekt wie je tot nu toe geworden bent
 • Je stelt vast waarvoor je je ontwikkeling ter hand zou willen nemen
 • Je onderzoekt waarom het zo is dat wat je graag zou willen niet gebeurt
 • Je krijgt inzicht in wat Leiding over je Leven nemen in deze tijd inhoudt
 • Je leert aan de hand van emotiewerk met woede hoe emoties van betekenis kunnen zijn voor je kwaliteit van leven
 • Je leert hoe het vastgeroeste denken je systeem telkens op dezelfde manier aanspreekt, waardoor je niet meer kunt zien wat er werkelijk gaande is

Terugkomdag 1

 • Je kijkt samen met je medestudenten en de trainer naar wat je hebt geoefend
 • Je leert wat emoties zijn en hoe je denken en voelen werkt als een inschattingsmechanisme
 • We maken een begin met emotiewerk ten aanzien van de emotie verdriet

Blok 2

 • In dit blok gaat het vooral over hoe je je tot de ander verhoudt
 • Je leert met emotiewerk de dynamiek kennen tussen innerlijke waardigheid en de ervaring van 'niet OK zijn'
 • Je maakt jezelf los van ongezonde vormen van trouwhartigheid/loyaliteit
 • Je woede en verdriet over relaties uit het verleden krijgen een plaats
 • Je leert hoe je je denken en voelen in beheer kunt nemen in het relateren met anderen
 • We maken een begin met emotiewerk ten aanzien van de emotie angst/vrees

Blok 3

 • Dit blok gaat over hoe je je verhoudt tot dingen in je leven die zo belangrijk zijn dat je daaraan wilt geven
 • Je leert met behulp van emotiewerk de dynamiek tussen vrees en moed kennen
 • Je doet zelfonderzoek ten aanzien van de vraag 'Waarvoor ben ik hier?'
 • Je doet onderzoek en oefening om anderen bij je ontwikkeling te betrekken
 • Je wordt uitgenodigd te gaan vaststellen waar je in je leven aan wilt geven
 • Je wordt uitgenodigd je verworvenheden van het afgelegde pad te gaan vaststellen

Slotdag

 • Je doet zelfonderzoek om vast te stellen waar je nu aangekomen bent
 • Je leert met emotiewerk de dynamiek tussen blijdschap en tevredenheid kennen 
 • Je stelt vast hoe je verder gaat met hetgeen je verworven hebt
 • Je krijgt informatie over wat er mogelijk is binnen de Levensschool nu je het Fundament hebt afgerond
 • Er is de mogelijkheid om je dankbaarheid te uiten en afscheid van elkaar te nemen na het pad dat we zijn gegaan