Blokken van de Centaur

De unieke bijdrage die je bent

De Centaur start vanuit de onderkenning dat we ons pas echt vervuld voelen als we datgene wat ons wezenlijk raakt ook plaatsen in de context van de wereld waarin je leeft. In de Centaur sluit je daartoe vrede met je verleden en ga je de verantwoordelijkheid voor je leven nemen. Je creëert je leven vanuit inspiratie een visie op je toekomst. Dat betreft elk gebied van je leven, thuis, op je werk en alle kringen waarin je verkeert.

Krachtige werking

De Centaur heeft een zeer krachtige, transformerende werking voor een ieder die zijn of haar leven in een nieuwe ontwikkeling wil brengen. De combinatie van een langlopend traject met wekelijkse coachsessies, de diepgaande inhoud van de meerdaagse blokken en de krachtige supportgroep blijkt voor de deelnemers iets onherroepelijks in zich te hebben. De transformatie is diep in hen verankerd.

Inhoud van de training

De bijeenkomsten van de Centaur zijn verspreid over een periode van ongeveer zes tot acht maanden. De training omvat lichaamswerk, meditatie en contemplatie, deelrondes, theoriesessies, persoonlijke coaching en in actie komen (thuisopdrachten). Om je een indruk te geven van wat er in de Centaur aan bod komt, vind je hieronder een schets van de inhoud.

Blok 1: Integrale ontwikkeling

Je maakt je de belofte van de Centaur eigen en je plaatst je van meet af aan als een Centaur in deze training en in je dagelijks leven. Je gaat samen op weg, met de andere deelnemers en met je coach met wie je de eerste afspraken maakt.
Je committeert je voor de periode van de Centaur aan elkaar voor het lopen van dit pad. Het is de bedding waarin je door support en spiegeling kunt groeien. Je participeert ook in de Centaur door via het het virtuele Lab van de Omega levensschool.
De eerste periode is er een van 'zuivering' om jezelf geschikt te maken voor de rest van het proces.

Dag 1: De zuivere motivatie

We doen dingen in ons leven en die hebben na verloop van tijd een uitkomst. Daar is op zich niets op tegen. Als je er echter voor kiest om dit proces vanuit bewustzijn ter hand te nemen beginnen er hele andere dingen mogelijk te worden. Als je daarvoor kiest ontdek je al snel dat je onbewust bepaalde doelen nastreeft die niet wil nastreven. Je blijkt voor compromissen te gaan, of doet alleen iets om oude pijn goed te maken of leegte op te vullen of om niet afgewezen te worden. Wat zou er gebeuren als je stopt met op die manier met doelen om te gaan? En hoe kan het anders?

Blok 2: Het grote Hart

In dit blok staat de vraag 'Wie ben ik?' centraal. Niet als een ego-identificatie maar als een 'zijns-essentie'.
Je daalt daartoe neer in de compassie en liefde van je hart. Een haast heling op de plek in jou waar alles start. Er is aanvaarding en compassie. Dan weet je uit eigen waarneming dat degene die je bent, niet bepaald is door het verleden. Je ankert deze realisatie met behulp van een persoonlijke kernwaarde.
Als je je kernwaarde kent, ga je op weg naar je visie. Je verwerft het inzicht dat degene die je in de wereld bent, niet bepaald wordt door het verleden, maar door het perspectief waar hij of zij zichzelf in ziet en plaatst.
Ademwerk is een belangrijke drager van het proces van het tweede blok.

Dag 2: Je leven betekenis gaan geven

Nu ben je er klaar voor om opnieuw betekenis te geven aan je leven. Je schoont jezelf van alle oneigenlijke doelen. Het leven wat je geleid hebt wordt nu opnieuw betekenisvol voor je toekomst. Je stelt vast wat jouw unieke functie en gift in dit leven is. Meditatie en contemplatie worden nu de voornaamste voertuigen.

Blok 3: Een visie voor je leven ontvangen

In dit blok stap je in de ruimte waarin je vrij bent om te dromen: te dromen ten aanzien van zaken waar je vanuit je unieke wezen mee verbonden bent. Zo kan datgene waarvoor je leeft in jou tot leven komen. Vervolgens boor je je bereidheid aan om van daaruit te leven, ongeacht of het over twee of tien jaar gerealiseerd is, of pas in de tijd van je kleinkinderen. We vragen je om dit beeld te ankeren in een uitgeschreven en verbeelde visie.
Je visie is gebaseerd op inzicht over wat voor jouw waar is. Hij krijgt daarmee voor jou de status van ‘feit’. Daarmee is hij uitgegroeid boven het niveau van een wens of een leuk of beter idee. Het is jouw positie in je leven geworden.

Dag 3: De kwaliteit van mijn visie, dat ben ik

Op deze dag evalueer je de resultaten die er nu gekomen zijn. Je kijkt naar de kwaliteit van je visie aan de hand van een aantal kwaliteitscriteria. Vaak kom je tot de ontdekking dat er inmiddels een verdere rijping van je visie heeft plaatsgevonden waardoor de kwaliteit omhooggebracht kan worden.

Blok 4: Initiatie

Dit blok start met een halve dag van voorbereiding op de slotdag. Op die dag presenteer je jezelf vanuit je unieke authenticiteit. Je verteld over jezelf, over wat je ontdekt hebt, over de dingen die je opgeruimd en overstegen hebt, over wat je inspireert en over je visie.
Je representeert je 'Centaur-zijn' ten overstaan van genodigden. Je wordt door de kracht van deze context geïnitieerd in je visie. Je wordt onstuitbaar in je spontane drang om verantwoordelijkheid voor je maximale kwaliteit te nemen.
Je hebt ter afsluiting van dit intensieve proces nog twee afsluitende gesprekken met je coach.

Wil je wekelijkse inspiratie en / of de algemene nieuwsbrief ontvangen?

Voornaam

E-mailadres

Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens, lees onze privacyverklaring.