Aanmelden

Ik meld me aan voor

Ontketening

1. Tarief en kosten

Info
Totale kosten:

2. Mijn gegevens

Hoe ben je bij deze training terecht gekomen?
Heb je al eerder trainingen van de Levensschool gedaan? Zo ja welke?
Wat is je motivatie om deze training te gaan doen?
Wat wil je eruit halen voor jezelf?
Gebruik je medicijnen en/of ben je onder behandeling van een specialist? Zo ja, geef een korte beschrijving.
Met wie kunnen we in geval van nood contact opnemen? Graag naam en nummer.
Zijn er zaken waarvan het belangrijk is dat de trainer(s) hiervan op de hoogte zijn?
Heb je allergiën of dieetwensen?
Heb je nog andere vragen en/of opmerkingen?
Kies voor standaard tarief als je geen student of ZZP-er bent en deze training niet betaald wordt door je werkgever.
Kies voor zakelijk tarief als deze training door je werkgever wordt betaald.